Tunnel onder spoorweg


dinsdag, 21 september, 2010
Tunnel onder spoorweg

Veilige fiets- en voetgangerstunnel vervangt gevaarlijke spooroverweg

 

 Er komt een fiets- en voetgangerstunnel aan de spooroverweg langs de Drielindenstraat in Wezemaal. Infrabel investeert in de gevaarlijke overweg waar in januari 2003 een 13-jarige leerlinge van het nabijgelegen Montfortcollege door een trein werd gegrepen. De tunnel moet meteen ook een einde maken aan het sluipverkeer, dat langs de overweg passeert.

 

Als alles volgens plan verloopt, moet spooroverweg 122, op de kruising van de Drielindenstraat met de Abdijlaan in Wezemaal, in het najaar van 2013 geschiedenis zijn. Spoorwegbeheerder Infrabel plant in het najaar van 2012 immers de bouw van een 13 meter lange tunnel onder de overweg. Dat werk zou ongeveer een jaar duren.

 

Op 23 januari 2003 kwam de 13-jarige Jana Meynaerts uit Werchter op de bewuste overweg om het leven. Een dodelijk spelletje van 'trein-hoppen' werd het meisje, dat samen met een vriendinnetje uit het nabijgelegen internaat van het Montfortcollege was gaan lopen, fataal. Burgemeester Dirk Claes kondigde, net na het dodelijke ongeval, al aan de bewuste overweg te zullen sluiten. Tien jaar later komt het er dus ook effectief van. "Waar dat in 2003 niet het geval was, bezit Infrabel nu wel budgetten voor dergelijke ingrepen", weet Claes.

 

Brug te omslachtig

 

"Ondanks het dodelijke ongeval, bleven er trouwens ook signalen komen dat jongeren er spelletjes speelden. Het aanvankelijke voorstel om er een lange brug te bouwen, leek ons te omslachtig. De tunnel krijgt wel onze goedkeuring, én die van een groot deel van de omwonenden. Recente tellingen wijzen uit dat de overweg veel sluipverkeer te verwerken krijgt van automobilisten die de rotonde aan de Aarschotsesteenweg willen vermijden. Door geen doorgaand gemotoriseerd verkeer aan de tunnel door te laten, zal de leefbaarheid in de buurt dan ook vergroten."

 

"Ook om technische redenen is een autotunnel op die plaats trouwens niet mogelijk. Hij zou daarenboven nóg meer sluipverkeer aantrekken", weet de burgemeester.

 

"Het afsluiten van een overweg gebeurt niet willekeurig of uitsluitend na een ongeval", weet Bram Desaedeleer van Infrabel. "Er gaat een risico-analyse aan vooraf. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal treinen, auto's en zwakke weggebruikers. Aan de bewuste overweg passeren dagelijks zo'n 150 treinen.

 

Ook tientallen leerlingen kruisen er dagelijks de sporen. Een overweg sluiten is ook het risico op ongevallen verkleinen; de tijd tussen het moment dat je de trein hoort en dat hij passeert bedraagt immers slechts drie seconden. In 2009 waren er in België 47 ongelukken aan overwegen. Daarbij vielen 12 doden en 8 gewonden, veelal zwakke weggebruikers.", Bijkomend voordeel voor de spoorwegbeheerder is dat, na het afsluiten, de sporen kunnen worden verlegd waardoor de treinen op de bewuste locatie in de toekomst sneller zullen kunnen rijden.

 

Landbouwvoertuigen

 

"De tunnel wordt vier meter breed, 2,5 meter hoog en zal, naast fietsers en voetgangers, ook toegankelijk worden voor landbouwvoertuigen", legt de woordvoerder van Infrabel uit. "De in- en uitgangen worden een tiental meter naast de bestaande overweg aangelegd en zullen licht draaiend en met een hellingsgraad van 6 procent lopen. Tijdens de bouw blijft de overweg gewoon open."

 

Bron: Het Laatste Nieuws, 18 september 2010, Sven Ponsaerts