Tweede groot project Heikantberg gerealiseerd


vrijdag, 11 september, 2015
Tweede groot project Heikantberg gerealiseerd

Het gemeentebestuur van Rotselaar beëindigt vandaag de tweede fase van het rioleringsproject Heikantberg: nieuwe riolering en een mooi aangelegde straat voor meer dan 110 woningen.

Deze realisatie is veruit het grootste investeringsproject van deze legislatuur.
Met de afronding van deze tweede fase staat de gemeente Rotselaar weer een stap dichter bij de opwaardering van deze unieke woonzone.

Rioleringsnet voor volledige Heikantberg
De Heikantberg van Rotselaar groeide sinds de jaren 60 uit tot een uitgebreid woonparkgebied met een 620-tal woonpercelen. Na de aanleg van de noodzakelijke nutsleidingen, zoals elektriciteit en water, werkt de gemeente nu ook aan een volledig rioleringsnetwerk met gescheiden afwatering van het afval- en regenwater.

Vandaag, 11 september 2015, is fase 2 van het rioleringsproject afgerond. De 110 woningen in de Beukenlaan, een deel van de Regastraat, de Olmendreef de Acacialaan en Dennenlaan genieten vanaf nu van een gescheiden riolering.

Dit project is veruit het grootste investeringsproject van deze legislatuur. De gemeente ontvangt voor dit project maar liefst 1,6 miljoen euro subsidies van de Vlaamse Regering. Het gemeentebestuur investeert zelf meer dan 900.000 euro.

Eerder werden al een deel van de Heirbaan, Eekhoornlaan en de Nachtegaalstraat heraangelegd.

Een complex project
Fase 2 van het rioleringsproject heeft een grote omvang, namelijk meer dan drie kilometer aan riolering. Niet enkel de grootte, maar ook de omgeving vragen om een goed uitgedachte fasering en nauwe samenwerking tussen de gemeente, de aannemer en de buurtbewoners.

“Communicatie met de inwoners en de buurt is voor ons heel belangrijk zodat ze steeds op de hoogte waren van het voortgangsproces. Bovendien was ook de bereikbaarheid van de woningen tijdens de werken een prioriteit voor het gemeentebestuur. Dankzij een uitstekende coördinatie van de gemeentelijke diensten en de bereidwilligheid van de aannemer zijn we hier goed in geslaagd”, zegt schepen van Werken, Carine Goris.


Nieuw wegdek

Naast het rioleringsnet is ook de weginfrastructuur grondig aangepakt. “De zandwegen ruilen we in voor een mooi, rustiek wegdek van roodbruine straatstenen. Zo voorzien we de inwoners en voorbijgangers met het nodige comfort en behouden we het natuurlijk karakter van de omgeving”, zegt schepen Carine Goris. Een interessant accent: de bermen worden ingezaaid met Saharagras, een stevige grassoort dat ook uitstekend groeit in een bosrijke omgeving. Zo zien de bermen er mooi groen uit en houden ze het regenwater beter vast.


Gescheiden riolering en nieuwe weginfrastructuur

Met een afwateringssysteem en riolering op de Heikantberg wordt vermeden dat ongezuiverd afvalwater in de beken, rivieren of op straat terecht komt. De nadruk ligt op een gescheiden riolering zodat afval- en regenwater apart worden verzameld. Op die manier infiltreert het regenwater rechtstreeks in de bodem en krijgen de waterzuiveringsstations enkel het afvalwater te verwerken. Een pluspunt dus, voor mens én milieu! Elke woning zal nu worden aangesloten op het nieuwe rioleringsnet. De gemeente biedt hiervoor een subsidie aan tot 750 euro.


Wat brengt de toekomst nog?

Ondertussen zit de gemeente niet stil en worden er alvast concrete voorbereidingen getroffen voor de volgende projectfases: Esdreef, deel Wandeldreef, deel Berkenlaan en deel Heirbaan; Kwikstaartweg, Elzendreef, Acacialaan. Het gemeentebestuur wenst deze projecten te realiseren tegen 2021.

CD&V Rotselaar verwezenlijkt met deze investering een belangrijk project uit haar verkiezingsprogramma.
Dankzij dit grote riolering- en wegenisproject op de Heikantberg krijgen de vele bewoners een mooi toekomstperspectief voor hun woonomgeving.