Veilige fiets- en voetgangerstunnel vervangt spooroverweg


maandag, 14 november, 2011
Veilige fiets- en voetgangerstunnel vervangt spooroverweg


De Rotselaarse Gemeenteraad heeft zopas een overeenkomst goedgekeurd tussen de Gemeente en Infrabel, beheerder van de spoorweginfrastructuur. Het betreft een samenwerking voor de realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorweg langs de Drielindenstraat-Abdijlaan in Wezemaal.

 

Infrabel heeft als doelstelling om in Vlaanderen tegen 2015 zeker 200 overwegen af te schaffen. Ze maakt hiervoor ook de nodige budgetten vrij. Infrabel selecteert de overwegen zorgvuldig op basis van een uitgebreide risicoanalyse. Er wordt hierbij rekening gehouden met het aantal treinen, auto’s en zwakke weggebruikers. De Gemeente Rotselaar diende een project in om de gevaarlijke overweg in de Drielindenstraat-Abdijlaan te laten vervangen door een veilige fiets- en voetgangerstunnel.

 

Er passeren hier dagelijks zo'n 150 treinen en honderden leerlingen van het nabij gelegen Montfortcollege moeten de spoorweg over om aan hun school te geraken. In 2003 gebeurde hier nog een dodelijk ongeval met een leerlinge.

 

De tunnel zal meteen een einde maken aan het vele sluipverkeer dat langs de overweg passeert. De leefkwaliteit voor de ganse buurt in de Abdijlaan, Drielindenstraat en Eektstraat zal dus enorm toenemen! Het worden rustige woonstraten waar fietsers en wandelaars zich in alle rust zullen kunnen verplaatsen.

 

De fiets- en voetgangerstunnel wordt vier meter breed, 2,5 meter hoog en 13 meter lang. Ze zal ook toegankelijk worden voor landbouwvoertuigen. De kosten voor de aanleg van de fietspaden en de verlichting (in de tunnel en langs het fietspad) zullen door de gemeente worden gedragen. Al de andere werken worden gefinancierd door Infrabel zelf.

 

Bovendien zal het Gemeentebestuur  subsidies aanvragen bij de Provincie Vlaams-Brabant omdat het traject deel uitmaakt van het recreatief fietsroutenetwerk. De kosten worden geraamd op 548.257 euro (inclusief 21% btw) waarvan ± 60.000 euro (inclusief btw) ten laste van de gemeente Rotselaar. De subsidie van de provincie zal ongeveer 24.000 euro bedragen waardoor de gemeente slechts 36.000 euro (inclusief btw) zal moeten betalen.

 

Het Gemeentebestuur wil  ook om de omgeving rond het station in Wezemaal grondig aanpakken. Daarom vroeg ze aan de NMBS om een masterplan te maken rond mobiliteit, parking en fietsstallingen aan het station in Wezemaal. Op dit moment worden de eerste plannen opgesteld voor een eventuele ondertunneling onder de spoorweg in de Langestraat en de bouw van een extra parkeerniveau langsheen het station.