Veilige fietspaden en vlotter rond punt in Rotselaar: start herinrichting in 2018


vrijdag, 24 maart, 2017
Veilige fietspaden en vlotter rond punt in Rotselaar: start herinrichting in 2018

De herinrichtingswerken aan de Steenweg op Holsbeek zullen na de  zomer van 2018 starten: de weg wordt volledig vernieuwd met veilige fietspaden over een afstand van 1,5 kilometer.

Op de rotonde aan de kruising met de Aarschotsesteenweg (N19) krijgt het verkeer richting Wezemaal een rechtstreekse afslagstrook, waardoor het verkeer vlotter op de steenweg zal kunnen rijden. Op 21 maart 2017 vond in Rotselaar een infoavond en buurtvergadering plaats over dit grote project.


Veilige fietspaden
De Steenweg op Holsbeek is een belangrijke verbindingsweg die aansluit op de autostrade  en toegang geeft tot het bedrijventerrein Wingepark. De nieuwe, veilige fietspaden zullen een belangrijke verbetering betekenen voor de vele scholieren van het Montfortcollege die er dagelijks passeren.

Aanpak rotonde en inrit Wingepark
De rotonde in Rotselaar wordt breder zodat de capaciteit toeneemt. Op de nieuwe rotonde zijn de fietsers beter afgeschermd van het verkeer. Fietsers hebben er voorrang en zullen beter zichtbaar zijn op het rondpunt. Ook de de in- en uitrit van het Wingepark zal met dit project worden verbeterd met een afslagstrook zodat vrachtwagens het doorgaand verkeer niet meer hinderen.

Minder hinder
De herinrichting van de Steenweg op Holsbeek sluit aan op een project van Aquafin aan de andere kant van de E314. Voor Wegen en Verkeer met haar herinrichting begint, zullen Aquafin (werken collector) en Infrax (werken gescheiden rioleringsstelsel) ook in dit deel van de Steenweg op Holsbeek werken uitvoeren. De rioleringswerken en de bovengrondse herinrichting worden gelijktijdig uitgevoerd zodat de omwonenden en weggebruikers niet tweemaal gehinderd moeten worden op korte tijd.

Lees meer