Veilige schoolomgeving voor Montfortcollege


maandag, 6 maart, 2017
Burgemeester Dirk Claes, schepen Carine Goris en gemeenteraadslid Ilse Michiels

Tijdens de afgelopen krokusvakantie werd er druk gewerkt aan het Montfortcollege in Rotselaar.

“Een nieuw aangelegd fietspad wordt er deze week door de leerlingen in gebruik genomen. Dit initiatief verhoogt de veiligheid van de scholieren en het (fiets)verkeer op de Aarschotsesteenweg” vertelt burgemeester Dirk Claes (CD&V).

Het nieuwe fietspad ligt op het grasplein van de school en loopt naast de Aarschotsesteenweg. Het is dus gelegen op het terrein van het Montfort en zorgt ervoor dat de leerlingen worden gescheiden van het reguliere (fiets)verkeer.

De vele scholieren, komende van het rondpunt, rijden meteen na het oversteken het nieuwe fietspad op. Zo blijft het bestaande fietspad op de Aarschotsesteenweg voorbehouden voor de andere fietsers. Hiermee is er dus niet langer verkeer in twee richtingen op één fietsstrook. De nieuwe situatie is overzichtelijker voor alle weggebruikers en versterkt de veiligheid van de fietsers. De nieuwe fietsstrook is vergund door de gemeente Rotselaar en werd uitgevoerd door de school.

Save Charter: subsidie voor Montfortcollege
Een verkeersveilige schoolomgeving is een prioriteit van het Rotselaarse ‘Save Charter’. Daarom werd dit nieuwe initiatief genomen in goed overleg tussen het Montfortcollege en het gemeentebestuur.

“Deze week schenkt de gemeente Rotselaar, in het kader van het ‘Save Charter’, ook een subsidie van 1.200 euro aan het Montfortcollege. Hiermee zal de school fietshelmen en fluovestjes aankopen voor gebruik bij schooluitstappen” zegt CD&V-schepen van Mobiliteit Carine Goris.

Heraanleg rotonde, Holsbeekse- en Aarschotsesteenweg
Daarnaast wordt er hard doorgewerkt aan belangrijke structurele maatregelen die de verkeersveiligheid versterken. Het nabij gelegen rond punt en de Holsbeeksesteenweg zullen als eerste worden aangepakt tegen 2018. De plannen voor dit project zijn klaar en het Agentschap Wegen Vlaanderen heeft, op vraag van het Rotselaarse gemeentebestuur, ook de nodige financiële middelen voorzien.

Daarnaast komt ook de heraanleg van de Aarschotsesteenweg in een stroomversnelling. "Deze week zitten het gemeentebestuur en het Montfortcollege opnieuw samen om deze plannen concreet te bespreken. De veiligheid van de leerlingen, voetgangers en fietsers staat hierbij centraal" aldus nog schepen Carine Goris (CD&V).