Vernieuwing door openbare werken in Rotselaar


woensdag, 17 augustus, 2011
Vernieuwing door openbare werken in Rotselaar

 

De Paternosterstraat, Panoramalaan, Beatrijslaan en een deel van de Echolaan kregen een nieuwe weginfrastructuur en gescheiden rioleringvoor afval- en hemelwater. In gans het Bergenhof werden nieuwe voetpaden aangelegd en kreeg de straat een nieuwe laag asfalt.

 

Bij de recente stortbuien bleek dat het nieuwe rioleringssysteem op de Middelberg goed werkt: geen wateroverlast omdat het hemelwater op de Middelberg wordt opgehouden en pas nadien vertraagd wordt afgevoerd. In de Vleugtweg zijn dan weer verhoogde fietspaden aangelegd.

 

Gelijktijdig vervingen we er verschillende versleten betonplaten en werd er een verkeersremmende versmalling aan de gevaarlijke bocht voorzien.

In een deel van de Abdijlaan werden gelijktijdig een nieuwe goot en vernieuwd asfalt aangelegd.

 

Ter hoogte van de aansluiting Eektstraat- Langestraat werd het bestaande fietspad verlengd en kwamen er nieuwe oversteekplaatsen.

 

Op vraag van Rapide Wezemaal werd ook een extra oversteekplaats aangebracht ter hoogte van de voetbalclub. De fietspaden in de Vleugtweg vormen nu een veilige verbinding naar de Aarschotsesteenweg. Bovendien worden er plannen opgesteld om ook de Eektweg, Eektstraat en het Gemeentepad opnieuw aan te leggen en er een nieuw rioleringsstelsel te voorzien. In het project, dat ook al in een buurtvergadering werd afgetoetst, wordt prioriteit gegeven aan de leefbaarheid van de buurt (woonerf, zone 30, ontmoetings banken en groenaanleg) met extra aandacht voor voetgangers, fietsers en verkeersremmende maatregelen.

 

Binnenkort worden ook de riolerings- en wegenwerken in Heirbaan, Nachtegaalstraat en Eekhoornlaan afgerond.

Dit is ook een belangrijk milieu- en saneringswerk omdat er nog geen riolering aanwezig was. De Heirbaan moet in de toekomst een echte fietsweg worden. Daarom zal de straat, met paaltjes ter hoogte van de Nachtegaalstraat, in twee worden geknipt. Zo kunnen fietsers, waaronder ook heel wat schoolgaande

jeugd, zich via de Heirbaan veilig naar Betekom of Aarschot verplaatsen.

 

Ook voor het tweede Heikantbergproject zijn de plannen al zo goed als rond! De Beukenlaan, Olmendreef, Wandeldreef, Acacialaan en een deel van de Dennenlaan zullen binnenkort gescheiden riolering voor hemel- en afvalwater krijgen.

 

Ook het wegdek wordt er tegelijkertijd helemaal vernieuwd. Op de Heikantberg krijgen trouwens alle aangelegde verharde wegen nog een flinke onderhoudsbeurt, met extra aandacht voor de kruispunten!