Voor CD&V Rotselaar tellen senioren mee!


vrijdag, 7 december, 2007
Voor CD&V Rotselaar tellen senioren mee!

Voor CD&V Rotselaar spelen senioren een belangrijke rol in onze gemeente. Het is evident dat er dan ook goed wordt geluisterd naar hun vragen en suggesties! Daarom zijn we ook grote voorstander van een goede samenwerking met de Seniorenraad en de Adviesraad voor personen met een handicap.

Drie actiepunten zijn voor CD&V van groot belang om de senioren en de minder mobiele personen zich in onze gemeente te laten thuisvoelen. Zo is het enorm belangrijk dat alle gebouwen optimaal bereikbaar zijn en de straten er in een goede staat bijliggen.

 

Bij het ontwerpen van het nieuwe gemeentehuis en de renovatie van de Mena-brouwerij heeft het gemeentebestuur hier veel aandacht aan besteed. In dat kader past ook het plan om alle kerkwegels en verbindingspaden in de gemeente te herwaarderen. Ook de uitbouw van een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer is cruciaal…

Ten tweede willen we dat de gemeente een zo ruim mogelijk aanbod van mogelijkheden voorziet of ondersteunt, zodat onze senioren zich creatief en sportief kunnen bezighouden en de mogelijkheid hebben om nog elke dag bij te leren. De activiteiten van het Lokaal Dienstencentrum, de seniorennamiddagen, … zijn hier natuurlijk goede voorbeelden van.

Ten derde vindt CD&V het bijzonder belangrijk dat onze senioren ook in Rotselaar kunnen blijven wonen. Ook als het allemaal een beetje moeilijker gaat moeten ze in hun eigen gemeente kunnen worden opgevangen! De gemeente heeft om deze reden altijd initiatieven van het rusthuis De Wyngaert gesteund. Ondertussen zijn er daar reeds 90 plaatsen gecreërd en is men bezig met een uitbreiding van 30 bijkomende plaatsen, waaronder 6 serviceflats.

Dat er een bijzondere nood is aan een rusthuis in de eigen gemeente is overduidelijk. Sinds de oprichting van ‘De Wyngaert’ hebben er reeds 500 inwoners verbleven en vele mensen zijn vragende partij naar bijkomende bedden. We onderzoeken dan ook intensief of het mogelijk is om ook in één van de deelgemeenten van Rotselaar een bijkomend rusthuis te bouwen. Wordt zeker vervolgd…

U ziet, voor CD&V tellen senioren absoluut mee in onze gemeente. Opmerkingen en suggesties hierover, zijn natuurlijk altijd welkom bij één van onze vele bestuursleden of mandatarissen. U vindt hun contactadressen op de website van CD&V Rotselaar.