Werchter aan het water: een groene kern


zaterdag, 18 april, 2015
Werchter aan het water: een groene kern

De plannen voor de herinrichting van de Werchterse dorpskern krijgen steeds meer vorm. De samenvloeiing van Demer en Dijle is een belangrijk deel van het fietsknoop-puntennetwerk en trekt dus heel wat dagjestoeristen. De Hanewijkbrug, de fietsbrug die de Tweebruggenstraat met de Hanewijk verbindt, was een eerste stap naar aan aangename (fiets)verbinding van en naar Werchter centrum en de verdere verbinding met het land­schapspark Rock Werchter.

CD&V Rotselaar vindt dat het dorpsgezicht wat minder verkeer verdient en meer groen met gezellige ontmoetingsplaatsen. De geografische locatie van de Tweebruggenstraat aan de Dijle is hier ideaal voor. Dit voorjaar starten enkele belangrijke werken die de ontwikkeling van de dorpskern van Werchter verder versterken.

Nieuwe parking Werchter-brug
Om het centrum van Werchter verkeersluwer te maken, wordt aan het kruispunt van de Hanewijk met de Haachtsesteenweg een groene randparking voor personen-wagens aangelegd. Hierdoor bieden we extra parkeergelegenheid aan de bezoekers van de horecazaken en winkels van Werchter-brug, kerkbezoekers, fietstoeristen en de bezoekers van het cultuurhuis ‘de Jack-Op’. Dankzij de Hanewijkbrug is er zo een snelle verbinding tussen de parking en het centrum van Werchter. Deze werken starten nog deze lente.

Dijleterras aan de Tweebruggenstraat
De natuurlijke waterloop van de Dijle wordt aangegrepen om van de Tweebruggenstraat een autoluwe en groene ontmoetingsplaats te maken. De brede rijweg van de Tweebruggenstraat wordt functioneel herdacht om de leefbaarheid en kwaliteit van deze zone te verbeteren.

De Hanewijkbrug zal aansluiten op een mooi Dijleterras met overkapping, dat via gezellige zittrappen aansluit op het toekomstige plein. Het multifunctionele plein wordt ingericht met heel wat groen, zitbanken, natuurlijke spelelementen en extra fietsenstalling. De bedoeling is om het terras deze zomer al open te stellen.
Voor de aanleg van het Dijleterras ontvangt de gemeente 44.281 euro subsidies van het Europees landbouwfonds voor Plattelands­ontwikkeling

Van Langendonck
In een verder stadium kan ook de bestemming van het voormalig bedrijfsgebouw Van Langendonck worden herdacht. Zo creëert de heraanleg van het plein ruimte en mogelijkheden voor horeca met terras.

Veilige fietsverbinding naar Haacht
In het najaar start de aanleg van vrijliggende fietspaden met beveiligde oversteekplaatsen en nieuwe openbare verlichting tussen Werchter en Haacht. Op dat moment zal er een infoavond worden georganiseerd over het project, de fasering, omleiding en signalisatie met betrekking tot deze werken.

Meer info en de simulatievideo in 3D online!
www.rotselaar.be/werchteraanhetwater

 

Lees meer