Werken Heikantberg


zondag, 7 juni, 2015
Werken Heikantberg

Nog deze zomer wordt het tweede grote rioleringsproject op de Heikantberg gerealiseerd. De vernieuwde Beukenlaan en zijstraten kunnen binnenkort dus feestelijk worden geopend.

De Beukenlaan, Acacialaan, Dennenlaan, Kastanjedreef, Olmendreef en (deel van) de Regastraat krijgen riolering en een nieuwe weg.

Dit is een complex werk: de ruimte is beperkt en alle nutsleidingen moeten er hun plaats krijgen.

Dankzij een goede fasering en veel overleg met de aannemer en buurtbewoner is dit vlot verlopen.

De werken kunnen dan ook al tegen het bouwverlof afgerond worden. Later zullen ook de opritten en bermen nog afgewerkt worden.

Bovendien is er een mooi, rustiek wegdek voorzien dat past op de Heikantberg en comfort geeft aan de omwonenden en passanten.

De kostprijs voor dit project bedraagt 2,5 miljoen euro. De gemeente Rotselaar slaagde erin om hiervoor een subsidie van 1,6 miljoen euro te krijgen.

Met dit project realiseert CD&V Rotselaar een belangrijk project uit haar programma. Het past in het vernieuwingsprogramma voor de Heikantberg dat is opgedeeld in fasen.

Dankzij deze belangrijke rioleringsprojecten worden onze waterlopen opnieuw een stuk properder, goed voor mens en milieu!