Werken in centrum Wezemaal


donderdag, 3 februari, 2011
Werken in centrum Wezemaal

Met de gesubsidieerde renovatie van de kerk én de pastorie wordt het cultureel erfgoed in het centrum van Wezemaal actief beschermd.

 

De kerk en de pastorie zijn prachtige monumenten die het typische centrum van Wezemaal kenmerken. Het Gemeentebestuur van Rotselaar hecht veel belang aan zijn cultureel patrimonium. Daarom ondergaan zowel het kerkgebouw als de pastorie op dit ogenblik uitgebreide renovatiewerken. De financiële kost wordt verdeeld tussen de gemeente, de kerkfabriek, de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant.

Het oudste deel van de Sint-Martinuskerk dateert al uit de 13e eeuw. Later bouwde men in diverse fases nog verschillende stukken bij aan. Na een hevige brand in 1860 werd de verwoeste torenspits vervangen door een stompe bedaking. Momenteel worden er aan het kerkgebouw gondige restauratiewerken uitgevoerd voor een bedrag van 244.923,28 euro. Daarvan wordt 14.520 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De gemeente Rotselaar heeft een financiële inbreng van 230.403 euro.

De werken aan het Wezemaalse kerkgebouw omvatten de restauratie van de dakbedekking en de gevels van de kerktoren en de dakbedekking van het schip tegen de toren. Daarnaast wordt er ook een nieuwe bliksembeveiliging aangebracht en een beschermende wering tegen duiven.

 

 De Wezemaalse pastorie, vlak naast de kerk, werd in 1624 gebouwd in opdracht van de Abdij van Averbode. In 1985 verzorgde het gemeentebestuur de eerste fase van de renovatie. In november 2010 startten de werken van de tweede renovatiefase. Hierbij wordt zowel het pastoriegebouw (gevel, dak, binneninrichting, brand- en inbraakbeveiliging, wanddecoraties, buitenschrijnwerk, elektrische installatie, centrale verwarming) als de ringgracht en de stenen muur rond de pastorie aangepakt.

 

 De totale kostprijs de restauratiewerken aan de pastorie bedraagt 1.963.946 euro. Daarvan wordt 1.409.767 euro gesubsidieerd in de vorm van een restauratiepremie. Het verschil, zijnde 554.179 euro, wordt volledig door de Wezemaalse kerkfabriek gedragen. De verdeling van de kosten voor de ‘premiegerechtigde werken’ gebeurt als volgt: 60% ten laste van de Vlaamse Overheid, 20% ten laste van de provincie Vlaams-Brabant en 10% ten laste van zowel de gemeente Rotselaar als de Wezemaalse kerkfabriek. In het totaal betaalt (excl btw):

 

- Vlaams Gewest: 845.860 euro

- Provincie Vlaams-Brabant: 281.953 euro

- Kerkfabriek: 140.976 euro + 554.179 euro = 695.155 euro

- Gemeente Rotselaar: 140.976 euro

 

 De kerkfabriek kan dit belangrijk dossier financieren dankzij onder meer de verkoop van haar bouwgronden aan het gemeentebestuur. De gronden, gelegen in Werchter (Grotestraat-Hogeweg), worden door de gemeente aan voordeeltarief verkocht aan eigen inwoners.