Werkzekerheid in eigen streek


vrijdag, 28 september, 2012
Werkzekerheid in eigen streek

Werkzekerheid in eigen streek is belangrijk voor onze inwoners. Een job dicht bij huis maakt dat mensen minder lang onderweg zijn tijdens het woon-werkverkeer. Zo blijft er meer tijd over voor de kinderen, vrije tijd, … Bovendien pakken we op die manier ook de files in onze regio aan. De gemeente wil aan Danone uitbreidingsmogelijkheid bieden rond de huidige site. Ook een beperkte uitbreiding van het Wingepark is mogelijk, mits deze neutraal is voor mogelijke wateroverlast. Het gebied tussen de spoorweg, Aarschotsesteenweg en Stationsstraat is ambachtelijke zone en kan worden ontwikkeld zodat er in eigen gemeente nieuwe tewerkstelling wordt gecreëerd. Daarnaast willen we ook onze dorpscentra versterken. Er komt een handelsversterkend project met provinciale subsidie (50%) om extra handelaars aan te trekken in de centra. Zo kunnen we gemakkelijk met de fiets of te voet naar de winkel. Regelmatige info- en inspraakmomenten met de handelaars (o.a. bij infrastructuurwerken) bieden een goed forum tot overleg met de gemeente.

Dirk Claes (artikel Streekkrant 28/09/2012)