Wezemaal: doorbraak vernieuwing dorpscentrum Wezemaal


zondag, 14 mei, 2017
Foto: Sven Ponsaerts - Het Laatste Nieuws

“De Aarschotsesteenweg wordt heringericht tot een veilige doortocht met aandacht voor de zwakke weggebruiker” vertelt schepen van Mobiliteit Carine Goris.

De ‘bottleneck’ aan de verkeerslichten in het centrum van Wezemaal vormt echter een stevige hindernis. Om hier een veilige doortocht met vlotte verkeerscirculatie te kunnen realiseren zijn onteigeningen onvermijdelijk.

Na jarenlange onderhandelingen met het Agentschap Wegen en Verkeer en Onroerend Erfgoed bereikte de gemeente Rotselaar zopas een historisch akkoord. “De noodzakelijke afbraak van zeven woningen zal zorgen voor een veilige doortocht in Wezemaal” aldus burgemeester Dirk Claes.

Voorsorteerstrook en gemengd voet- en fietspad
Zo wordt, komende vanuit Leuven, een afslagstrook richting Heikant mogelijk. En is er plaats om een gemengd voet- en fietspad te voorzien om de zwakke weggebruikers een veilige doorgang te verzekeren.

De concrete plannen worden nu opgemaakt door het studiebureau en hoopt men dit jaar klaar te hebben. De gemeente zet haar participatietraject verder en zal voor het uitwerken van deze plannen luisteren naar het advies van de adviesraden, de bewoners en de klankbordgroep.

In 2018 start het Vlaams Gewest met de heraanleg van de Steenweg op Holsbeek. Deze werken moeten voltooid zijn in 2019. Want dan komt er een spitsstrook op de E314 tussen Leuven en Aarschot. Deze spitsstrook zal heel wat sluipverkeer uit ons dorpscentrum weghouden. Na deze projecten starten de werken op de Aarschotsesteenweg in Wezemaal.