Winterdijk beschermt Rotselaar tegen overstromingsgevaar


donderdag, 15 januari, 2009
Winterdijk beschermt Rotselaar tegen overstromingsgevaar

De plannen om de langverwachte Winterdijk aan te leggen worden concreet nu de Vlaamse Overheid de bouwvergunning voor dit project goedkeurde. Na een zware procedureslag van meer dan twee jaar krijgt Rotselaar eindelijk de vergunning om de dijk aan te leggen.

 

De Winterdijk zal meer dan 500 woningen in en rond de Hellicht beschermen tegen nieuwe overstromingen. In 2003 besliste het Gemeentebestuur kordaat dat er bijkomende maatregelen nodig waren in de strijd tegen het overstromingsgevaar.

 

Het algemene principe om de Winterdijk zoveel als mogelijk buiten de tuinen van de inwoners aan te leggen stond hierbij centraal. Talloze vergaderingen en bijeenkomsten volgden om de beste oplossing, in het belang van alle inwoners, te voorzien. Vandaag plukken we de vruchten van de tomeloze inzet van het Gemeentebestuur in dit dossier en mogen we fier zijn dat de bouwvergunning werd afgeleverd.

 

De plannen voorzien, ten westen van de Provinciebaan, in de bouw van een nieuwe dijk die de aanwezige woonzone zal indijken. Aan de binnenkant van de dijk komt er een gracht die het hemelwater verzamelt en dit afvoert naar een pompstation. Tussen de Provinciebaan, de Hellichtstraat, de Winge- en de Demervallei voorziet men de bouw van een winterdijk aan de rand van de vallei.

 

De bedreigde woonzone wordt ook hier ingedijkt en het overtollige water wordt samengebracht in een dijkgracht met een stevige buffercapaciteit.

Ook ter hoogte van de Winge wordt de plaatselijke afwatering herbekeken en zal men concrete maatregelen nemen zodat de watersituatie controleerbaar wordt gemaakt.

In een volgend stadium volgt de aanbesteding en zal de N.V. Zeekanaal verder contact opnemen met de eigenaars van de in te nemen gronden.

We zullen dit dossier natuurlijk nauwgezet blijven opvolgen!