Wonen in eigen gemeente


vrijdag, 5 oktober, 2012
Woonproject Werchter

Voor CD&V Rotselaar is 'wonen in eigen gemeente' belangrijk. We willen onze inwoners de kans geven om betaalbaar in de eigen gemeente te blijven wonen.

 

Het Gemeentebestuur van Rotselaar realiseerde daarom een eigen woonproject gericht op jonge gezinnen. De Werchterse verkaveling zorgt voor meer dan 50 nieuwe wooneenheden (30 gemeentelijke, 10 private kavels en 11 eengezinswoningen).

We zijn hiermee duidelijk is ons opzet geslaagd: de gronden in deze gemeentelijke verkaveling kostten slechts 145€/m² wat zeker 20% onder de gebruikelijke marktprijs ligt. Er zijn al bouwgronden te koop vanaf 53.000 euro. In navolging van dit woonproject ijvert CD&V ervoor om soortgelijke woonprojecten ook in de andere deelgemeenten op te starten. Zo kunnen meer betaalbare bouwgronden en koopwoningen ter beschikking worden gesteld van onze gezinnen.

 

Daarnaast is er in onze gemeente vraag naar sociale huisvesting, ook voor alleenstaande en eenoudergezinnen. We zullen hier concreet werk van maken: onder andere met sociale projecten in de Walstraat (Werchter) en de Sint-Antoniuswijk (Rotselaar). Ook het OCMW zal samen met het SVK (Sociaal Verhuur Kantoor) een actieve rol spelen voor degelijke huisvesting van de meest kwetsbaren in onze gemeente.

 

Dirk Claes  (artikel Streekkrant 05/10/2012)