Zilver blinkt in Rotselaar


vrijdag, 24 november, 2017
Schepen van Senioren Carine Goris en burgemeester Dirk Claes in de weer tijdens het seniorenfeest.

De 25ste editie van het seniorenfeest wordt gevierd met een groot dansfeest voor meer dan 650 inwoners: zo wordt de succesvolle seniorenweek vol sociale, sportieve, culinaire, culturele en toeristische activiteiten feestelijk afgesloten.

Weet je hoeveel senioren er in Rotselaar wonen? 4000! Met andere woorden, 25% van het totaal aantal inwoners.  

Onlangs genoten zij met volle teugen van hun seniorenweek. Er stonden maar liefst 20 activiteitencop het programma, met als klap op de vuurpijl de 25ste editie van het seniorenfeest. Dit ‘zilveren jubileum’ werd een bruisend dansfeest, met lekker eten en veel ambiance. De 650vaanwezigen onthaalden het fantastische optreden van ‘Bar Americana’ enthousiast.

Maar een jaar telt natuurlijk 52 weken. De gemeente – met name het Lokaal Dienstencentrum - zorgt daarom voor een gevarieerd jaarprogramma. Tel daarbij nog de evenementen van de vele seniorenverenigingen en je weet: Rotselaar bruist. Geen wonder dat uit een grote enquête blijkt dat het merendeel van de senioren hier graag woont.

Daar zijn we natuurlijk blij om. Maar we willen altijd beter doen, en dit zijn de voornaamste actiepunten:

− Aangepast wonen: door assistentiewoningen te bouwen en een buurtwinkel in elke dorpskern aan te trekken, kan iedereen in zijn vertrouwde dorp blijven wonen.

− Veiligheid: de wijkagent komt thuis op bezoek om te luisteren naar je bezorgdheden. Hij staat persoonlijk in voor jouw veiligheid. Daarnaast streven we naar beter openbaar vervoer en goed onderhouden voetpaden, zodat je je vlot kan verplaatsen.

− Eenzaamheid bestrijden: de beperkte groep senioren die zich eenzaam voelt, willen we beter betrekken bij het buurtleven. Via een speciale seniorengids informeren we hen over activiteiten en zorg- en dienstverlening.

Actief beleid voeren is belangrijk. Maar elkaar zien en horen, dat blijft toch het allerbelangrijkste. Samen met de seniorenraad en de bewonersdiensten werkt #teamrotselaar aan een warm contact tussen buren van alle leeftijden, zodat iedereen zich thuis voelt in Rotselaar.