De 3 doelstellingen van de nieuwe bouwregels:


donderdag, 26 oktober, 2017

Jongeren, senioren en éénoudergezinnen moeten vaak noodgedwongen onze gemeente verlaten omdat ze geen geschikte woning vinden. Dat is een doorn in het oog voor #teamrotselaar.

Om iedereen de kans te geven hier te blijven wonen en tegelijk de groenruimte te behouden, lanceren we ‘wonen in meervoud 2.0’.

De noden van de inwoners van onze gemeente zijn uiteenlopend. Senioren ruilen hun groot huis in voor een comfortabele woning in het centrum. Jongeren zoeken een bescheiden appartement met één of twee slaapkamers. Eénoudergezinnen speuren naar een betaalbare woning met gemeenschappelijke tuin en weinig onderhoud.

Met de nieuwe verordening ‘wonen in meervoud 2.0’ komen we aan die noden tegemoet. Tegelijk versterken we de open ruimte. Meergezinswoningen worden gestimuleerd in en rond de dorpskernen, maar verboden in de buitengebieden. Zo blijft het unieke groene karakter van onze gemeente verzekerd.

De nieuwe verordening legt duidelijke criteria vast. Op vraag van onze inwoners verstrengen we de regels voor de bouw van appartementen:

1. Vooraleer een projectontwikkelaar een plan indient, moet hij een buurt- vergadering organiseren. De buren krijgen de informatie dus als eerste onder ogen en de plannen worden bijgestuurd op basis van hun suggesties.

2. Om beter uitgewerkte woonprojecten aan te moedigen, verplichten we ontwikkelaars om 3D-beelden, een schaduwstudie, een mobiliteitsvisie en een duidelijk communicatieplan voor te leggen.

3. Op vraag van #teamrotselaar komt er meer groene buitenruimte (20 tot 30%) bij meergezinswoningen. In deze publiek toegankelijke tuinen vind je grasperkjes, zitbanken, wandelpaden, speeltoestellen en ontmoetingsruimtes.

4. We laten geen appartementen meer toe op een (te) kleine lap grond, maar voorzien minimum 15 are voor 6 appartementen.

5. Om de privacy van de buren te garanderen, breiden we bij een derde bouwlaag de minimale afstand tot de perceelsgrens voor het volledige gebouw uit naar 5 meter.

6. Een nieuw project vormt voortaan een gezonde mix van appartementen en grondgebonden woningen, dat aansluit bij de omgeving.

7. Nieuwe winkelruimte versterkt onze dorpskernen.