Kindergemeenteraad Rotselaar


woensdag, 8 februari, 2017

Op 12 december kwam de Rotselaarse Kindergemeenteraad voor het eerst samen. Met dertien zijn ze, de nieuwe raadsleden, een verkozen leerling uit elk vijfde en zesde leerjaar van de zes lagere scholen in Rotselaar, plus een leerlinge die buiten Rotselaar naar school gaat maar wel in onze gemeente woont.

Noah Devos van de GBS Rotselaar Heikant werd verkozen als eerste kinderburgemeester van Rotselaar.

Belangrijke thema’s die de kinderen op de volgende raden willen bespreken zijn veiligheid, groen, dierenwelzijn, speelruimte én een volledig rookverbod rond schoolgebouwen. Uit al deze ideeën blijkt dat kinderen wel degelijk geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt in hun gemeente en daarbij ook verder kijken dan hun eigen leefomgeving.

De kindergemeenteraad zal vier keer per jaar samenkomen, begeleid door gemeenteraadsvoorzitter Werner Mertens.

“Het is de bedoeling om te luisteren naar de voorstellen van de Rotselaarse kinderen, om zo ons beleid beter op hen af te stemmen”, geven schepen van Jeugd Jelle Wouters en schepen van onderwijs Dirk Jacobs aan. De agenda en het verslag van de raad zullen binnenkort een plaatsje krijgen op de gemeentelijke website.

Met deze opstart van de Kindergemeenteraad realiseert #teamrotselaar weer een stukje van haar beleidsplan. Maar veel belangrijker nog is dat we daarmee ook de jongsten in ons beleid -in ons team- opnemen. Uiteindelijk zijn zij het die de toekomst van onze gemeente zullen maken...