Nieuwe kleuterschool in Werchter voor 150 kinderen


zaterdag, 21 oktober, 2017

In de Jan Bolsstraat in Werchter verandert het straatbeeld  binnenkort ingrijpend. Naast de huidige lagere school verrijst  binnen drie jaar namelijk een nieuwe kleuterschool.

Op voorstel van CD&V-Schepen van Onderwijs Dirk Jacobs gaf de Gemeenteraad zopas haar akkoord. Er wordt nu een geschikte firma gezocht die de nieuwe school zal ontwerpen en bouwen. De kosten worden geschat op 3.500.000 euro.

In 2016 inspecteerde Onderwijs Vlaanderen alle Rotselaarse scholen. Gemeentelijke basisschool ‘De Kameleon’ in Werchter  kreeg een positief advies voor haar onderwijsbeleid, maar een aanpassing van de schoolgebouwen drong zich op.

Voor de kleuterschool werd de afweging gemaakt tussen  renovatie en nieuwbouw. Op voorstel van de CD&V-fractie is uiteindelijk gekozen voor een toekomstgerichte oplossing: eengloednieuwe kleuterschool biedt plaats aan 150 leergierige kinderen, 60 meer dan het huidige gebouw.

Zo houden we rekening met een toename van het aantal leerlingen in de toekomst. De prijs wordt geraamd op 3 miljoen euro. Het gemeentebestuur ontvangt binnen een zevental jaar een stevige subsidie  van de Vlaamse overheid (70% van het totaalbedrag).

“Maar om de vaart in het dossier te houden, beslisten we het project alvast te starten en de kosten voor te financieren”, zegt schepen van Onderwijs Dirk Jacobs. “Het budget voor de opmaak van de bouwplannen is dit jaar al voorzien in de begroting.”

In de lagere school van ‘De Kameleon’ gaan de verbeteringswerken ondertussen onverstoord verder: “Daar investeren we in de komende jaren meer dan 300.000 euro extra. De reden is simpel: kwalitatief onderwijs moet gebeuren in een aangename leef- en leeromgeving”, besluit schepen Jacobs.