Rotselaar is bezig met de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan. Het nieuwe plan bouwt verder op het bestaande plan en bepaalt de richting voor de komende 10 jaar. Met persoonlijke contacten en online kanalen worden inwoners en belangengroepen in verschillende fasen betrokken om dit plan mee vorm te geven.

De gemeente wil de inwoners, verenigingen, handelaars en bedrijven van Rotselaar zoveel mogelijk betrekken bij het maken van het nieuwe mobiliteitsplan. Ook de mobiliteitsraad, partners zoals De Lijn en het gemeentebestuur geven tijdens elke fase hun mening.

Begin september kreeg iedereen een flyer in de brievenbus met de oproep om tijdens vier gespreksavonden (één per dorpskern) langs te komen en in groep mogelijke knelpunten of verbeterpunten te bespreken, gebaseerd op vier thema’s waarop het mobiliteitsplan focust:

- Voetgangersvoorzieningen
- Fietsvoorzieningen
- Sluipverkeer (auto en zwaar verkeer)
- Parkeren 

Vele inwoners waren aanwezig en gaven hun mening over deze thema’s: wat gaat er goed? Wat kan beter? En vooral: waar willen we naartoe? Deze verbeterpunten werden zo goed mogelijk gebundeld en worden nu voor iedereen beschikbaar gemaakt op het online platform ‘Maak je buurt mee’.

Maak je buurt mee
Inwoners en geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn op de gespreksavonden, kunnen de resultaten van deze avonden per deelgemeente ontdekken op de website maakjebuurtmee.rotselaar.be. Vanaf 30 september kun je hier de verbeterpunten per thema terugvinden. Tot en met 21 oktober kun je via dit platform aangeven wat volgens jou de belangrijkste aandachtspunten zijn voor het nieuwe mobiliteitsplan.

De verzamelde informatie wordt verder besproken op de mobiliteitsraad, de projectgroep en door het gemeentebestuur. Indien nodig wordt er nog bijkomend onderzoek gedaan naar mogelijke knelpunten.

Toekomstscenario’s
Het mobiliteitsadviesbureau TRIDÉE, waarmee Rotselaar samenwerkt, maakt vervolgens een voorstel op met verschillende toekomstscenario’s om de mobiliteitsvisie te realiseren en de belangrijkste knelpunten aan te pakken. Daarbij komen onder andere duurzaamheid, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid aan bod.

Begin 2020 worden inwoners opnieuw geconsulteerd en kunnen ze feedback geven op het voorstel van de toekomstscenario’s. In deze periode worden ook de mobiliteitsdoelstellingen van de gemeente geactualiseerd. Ze worden afgestemd met de doelstellingen in het SAVE-charter  (zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid) en het Burgemeestersconvenant (het verwezelijken van de EU-doelstellingen over klimaat en energie). De doelstellingen voor 2030 kun jij dus mee bepalen.

Definitief mobiliteitsplan
In de derde fase (voorjaar 2020) maken we de visie, de wensen en de oplossingen voor mobiliteitsproblemen concreet door een plan voor de komende 10 jaar uit te schrijven. Ook hier horen we graag wat je van het plan vindt! Het uiteindelijke resultaat  is een breed gedragen mobiliteitsplan 2020-2030.

 Bron: TROTS, gemeentelijk infomagazine gemeente Rotselaar, november 2019

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.