Het nieuwe beleidsplan 'visie en ambitie voor Rotselaar' is zonet door de gemeenteraad goedgekeurd! 🧡

âś… 20 miljoen investeringen
âś… geen belastingsverhoging
âś… schuldafbouw met 25%
âś…veilige fietspaden en beter openbaar vervoer
âś…bescherming groene ruimte
âś…modernisering scholen
âś…dorpskernen nieuw leven inblazen
âś…vernieuwing speelpleinen en recreatieruimte
âś…betaalbaar woningaanbod
âś…versterkt sociaal beleid voor kwetsbare gezinnen
âś…steun aan verenigingen, buurtcomités en jeugdhuizen
âś…betere communicatie en meer participatie

Ontdek hier de speerpunten van het nieuwe toekomstplan voor Rotselaar

Foto Mena: Carola Rummens