Jaarrekening toont begroting in evenwicht dankzij een financieel gezond beleid

De gemeente Rotselaar voert een begrotingswijziging door zodat er nog dit jaar nieuwe initiatieven kunnen worden genomen. Tegelijk blijkt uit de jaarrekening van 2018 dat het gemeentebestuur actief werk maakt van een gezond financieel beleid.

“De gemeente Rotselaar heeft de afgelopen weken een doorgedreven begrotingscontrole uitgevoerd. De resultaten tonen aan dat de financiële inspanningen van de afgelopen jaren hun vruchten afwerpen” vertelt schepen van Financiën Dirk Jacobs.Uit de zopas gepubliceerde jaarrekening van 2018 blijkt dat de gemeente Rotselaar voor het derde jaar op rij eindigt met een positieve autofinancieringsmarge (1.051.688 euro). “Dit geeft aan dat de financiën van onze gemeente op een structurele manier in evenwicht zijn” aldus schepen Jacobs.

                                                                               

De jaarrekening van 2018 eindigt met een overschot van 1.327.342 euro waardoor de kasbasis van de gemeente verder wordt versterkt. Tegelijk stelt het de gemeente in staat om versneld haar leningslast af te betalen.

In de afgelopen legislatuur verlaagde Rotselaar haar schulden van 37,8 miljoen euro naar 28,6 miljoen euro eind 2018. Dit betekent dat deze op zes jaar tijd met 9,2 miljoen euro is teruggebracht: een vermindering van maar liefst één vierde van de totale leninglast.  Het gemeentebestuur streeft ook in deze nieuwe beleidsperiode een gezond evenwicht na tussen investeringen en de verdere afbouw van de schulden.

Daarom gebeurde er door het schepencollege ook een uitgebreide analyse van de begroting 2019. Een betere en meer nauwkeurige raming van de te verwachte uitgaven maakt ruimte vrij voor nieuwe initiatieven in 2019. Ook met verrekening van dit nieuw beleid kan de gemeente in 2019 een begroting in evenwicht afleveren. De jaarrekening 2018 en de begrotingswijziging 2019 zijn geagendeerd op de gemeenteraad van dinsdag 27 augustus 2019.

Nieuwe beleidsinitiatieven:

Fietsstraten en straatmeubilair (70.000 euro)
De bestaande fietsstraten worden fietsvriendelijker ingericht met verkeersingrepen, extra sensibilisering, digitale snelheidsborden, bijkomende wegmarkeringen en infoborden die de weggebruikers informeren over de verkeersregels in een fietsstraat. In een fietsstraat heeft de fietser altijd voorrang, is de snelheid beperkt tot 30 km/uur en mogen auto’s de fietser nooit inhalen. Daarnaast worden er bijkomende middelen voorzien om straatmeubilair aan te kopen voor mobiliteitsmaatregelen in het kader van verkeersveilige en leefbare woonbuurten en schoolomgevingen.

Heraanleg fietspaden Nieuwebaan (50.000 euro)
De Nieuwebaan in Werchter is zopas door het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaanderen overgedragen aan de gemeente Rotselaar. Nu deze steenweg een gemeenteweg is geworden, start Rotselaar met een vernieuwings- en rioleringsdossier. De fietspaden bevinden zich er in een slechte staat. Daarom voert het gemeentebestuur, in afwachting van de realisatie van het volledige vernieuwingsproject, nu al een onderhoudsbeurt uit voor de fietspaden.

Onderzoek nevenfuncties kerken Rotselaar-Heikant en Werchter (29.000 euro)
De gemeente Rotselaar en de kerkfabrieken hebben een Kerkenbeleidsplan uitgewerkt. Dit plan geeft aan dat de kerken van Rotselaar-Heikant en Werchter een nevenbestemming kunnen krijgen. Het betekent dat ze, naast hun functie voor de eredienst, ook voor andere activiteiten beter kunnen worden benut. Een onderzoek zal - in samenwerking met de gemeente, de parochieploegen en kerkfabrieken - nu nagaan wat de concrete mogelijkheden zijn om deze kerkgebouwen meer en frequenter open te stellen voor een breed publiek.

Vernieuwing cultuurzaal ‘Jack-Op’ Werchter (25.000 euro)
In de cultuurzaal Jack-Op worden door het Autonoom Gemeentebedrijf vernieuwingswerken uitgevoerd. De foyer krijgt gordijnen die de ruimte mooier zullen inkleden en de aanwezigen zullen beschermen tegen zonlicht. In de grote zaal komen er vaste geluids- en lichtdempende gordijnen die op een vaste infrastructuur zullen worden bevestigd. Dit is goed nieuws voor de inwoners en de verenigingen die de zaal vaak gebruiken voor activiteiten en voorstellingen.

Vernieuwing speelterreinen (23.000 euro)
De speelpleintjes in de gemeente worden vernieuwd met een nieuwe laag speelzand of schors. Ze zorgen voor een speelvriendelijke bodem en een valdempende ondergrond die ideaal is voor kinderen.

Info-ledschermen (11.180 euro / jaar)
De infoschermen aan de rotonde in Rotselaar en aan Werchter Brug worden vernieuwd. Het zijn belangrijke kanalen om de inwoners en de voorbijgangers op een snelle en efficiënte manier te informeren. Ook de gemeentelijke evenementen en de activiteiten van de verenigingen worden erop gepubliceerd. De gemeente zal een contract afsluiten waarbij de ledschermen met een onderhoudscontract op jaarbasis kunnen worden gehuurd.

Citizen Lab (10.285 euro)
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen nadenken over de toekomst van hun buurt. Om de participatie zo laagdrempelig mogelijk te maken, wordt er ook aan een digitaal aanbod gewerkt. Het digitale platform Citizen Lab werd in 2018 al in een testfase succesvol gebruikt voor het gemeentelijke participatieproject ‘Maak je buurt mee’. Na een positieve evaluatie wil de gemeente dit platform vaker inzetten om de mening en input van haar inwoners te vragen. Hiervoor koopt de gemeente een licentie aan.

Nieuwe muziekinstallatie uitleendienst (3.000 euro)
De gemeente koopt een nieuwe en moderne muziekinstallatie aan. Deze nieuwe muziekinstallatie zal gebruikt worden tijdens de verschillende gemeentelijke evenementen en is ook een meerwaarde voor de verschillende activiteiten van het Rotselaarse verenigingsleven.