De gemeenteraad keurde een nieuwe verordening voor woonparkgebieden goed. Met deze verordening wordt het groene en bosrijke karakter van de Heikantberg en Middelberg gegarandeerd.
Het doel is om de open ruimte en het groene karakter van de woonparkgebieden te bewaren en te versterken. Daarom worden er nu strengere regels opgelegd: de minimale oppervlakte van de bouwpercelen wordt zo uitgebreid, de bebouwbare oppervlakte is beperkt tot maximaal 15% en de boszone per perceel wordt groter.

Sinds begin dit jaar zorgt de gemeentelijke handhavingscel bovendien voor een effectieve controle.
Het toezicht op illegale boomkap en de verplichte aanplanting van nieuwe bomen zijn de grote prioriteiten. Zo moet het groene karakter van de Heikantberg en Middelberg in Rotselaar bewaard blijven.