Gert Heylen

Lid Afdelingsbestuur, Gemeenteraadslid

  Helemaal klaar om me te smijten voor jou! Ons team bruist van nieuwe ideeën voor de toekomst!

  Wie ben ik?

  Leeftijd
  46 jaar

  Gezinssituatie
  Getrouwd met Liesbeth Vranckx en papa van Merel, Linus en Florian

  Beroep
  Exploitatieverantwoordelijke
  VVM De Lijn

  Mijn droom voor onze gemeente?

  Graag wil ik graag verder werken aan een gemeente waarin iedereen meetelt en kansen krijgt.

  Verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers verdienen onze aandacht en waardering. Zij dragen bij tot een warme en zorgzame buurt.

  Toegankelijkheid is een blijvend aandachtspunt om ouderen, zorgbehoevenden en mensen met een beperking volwaardig te laten deelnemen aan onze samenleving.

  Het versterken van de sociale contacten verlicht problemen als vereenzaming, uitsluiting en dalend welzijn. We moeten mensen samen brengen, een verbonden buurt maakt immers gelukkig en gezond.